Kỹ thuật công trình

Kỹ thuật công trình

8.000.000đ - 20.000.000đ

- Làm việc với Chủ đầu tư, Nhà thầu Phụ về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công. - Kiểm tra và lập báo cáo báo cáo ... …

kiến trúc sư

kiến trúc sư

12.000.000đ - 15.000.000đ

- Kiểm tra và lập báo cáo báo cáo tiến độ thi công lên cấp trên và theo dõi báo cáo của nhân viên - Tổ chức cuộc họp với các đội thi ... …

kiến trúc sư

kiến trúc sư

10.000.000đ - 15.000.000đ

- Làm việc với Chủ đầu tư, Nhà thầu Phụ về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công. - Kiểm tra và lập báo cáo báo cáo ... …

kỹ sư xây dựng

kỹ sư xây dựng

8.000.000đ - 10.000.000đ

- Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ như đã cam kết. - Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, .... …

quản lý công trường

quản lý công trường

8.000.000đ - 10.000.000đ

- Lập biện pháp thi công, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo quy định của Nhà nước. - Trực tiếp tổ chức quản lý công ..... …