Công trình thương mại dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, nhà ở, Y tế, giáo dục, thể thao