PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG BẢO VIỆT BANK

 

DỊCH VỤ:                            THI CÔNG XÂY LẮP
CHỦ ĐẦU TƯ:                    NGÂN HÀNG BẢO VIỆT
HOÀN THÀNH:                   NĂM 2017
Bài viết sau đó KIA MAZDA NAM ĐỊNH 2020