KHO HÀNG VÀ XƯỞNG DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP APEC BẮC NINH

DỊCH VỤ:                            TỔNG THẦU THI CÔNG XÂY LẮP
ĐỊA ĐIỂM:                           KHU CÔNG NGHIỆP APEC, XÃ ĐA TỐN, HUYỆN TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH
CHỦ ĐẦU TƯ:                    CÔNG TY CP NỘI THẤT ĐÔNG DƯƠNG
QUY MÔ:                            2.000 M2
GIÁ TRỊ:                              10 TỶ
DỰ KIẾN HOÀN THÀNH:   THÁNG 5 NĂM 2020
Bài viết trước đó THƯƠNG MẠI THACO NAM ĐỊNH