– Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ như đã cam kết.

– Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, ….

Bài viết trước đó kiến trúc sư
Bài viết sau đó quản lý công trường