– Làm việc với Chủ đầu tư, Nhà thầu Phụ về kỹ thuật, biện pháp và chất lượng thi công.

– Kiểm tra và lập báo cáo báo cáo …

Bài viết trước đó Download 1
Bài viết sau đó kiến trúc sư